Stoppen met roken

 

Dit is het belangrijkste onderwerp uit het gehele protocol!

en wel om de volgende redenen:

  

De cijfers

 

Methoden

Zoals zo vaak in de geneeskunde neemt het aantal toegepaste methoden om een bepaald doel te bereiken toe naarmate het succes van de verschillende methoden kleiner is. Het is dus niet verwonderlijk dat er voor het stoppen met roken vele strategieŽn zijn, want geen der methodes kent hoge succespercentages. Naarmate de observatieperiode toeneemt neemt het percentage volhouders af.

Aversie- en hypnotherapieŽn, acupunctuur en anxiolytica zijn niet effectief gebleken. Wisselende succespercentages worden gemeld van de vele gedragsmatige benaderingen (individueel en in groepsverband), van zelfhulp en van farmacologische interventies. Gecombineerde strategieŽn hebben een hogere werkzaamheid dan enkelvoudige.

De Minimale Interventiestrategie ten behoeve van Stoppen met roken (MIS) is een methode om met een minimale investering aan tijd een maximaal effect te sorteren. De methode kan ook geÔntegreerd worden toegepast in de consultvoering naar aanleiding van een ander onderwerp. Een deel van, of de gehele MIS, kan worden toevertrouwd aan praktijkmedewerkers. Zo kan het opstellen van het rookprofiel en het peilen van de motivatie heel goed door de doktersassistente worden gedaan. De Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten heeft daarvoor een project (zie adressenlijst). De rest van de MIS, met uitzondering van eventuele receptuur, is goed door de praktijkondersteuner uit te voeren.

Er zijn een aantal door het NHG ondersteunde of ontwikkelde producten over het roken.

 

MIS

De mis verloopt volgens het stroomdiagram.

De bevindingen worden op de interventiekaart bijgehouden.

Benodigdheden:

Medicatie

Er staan ons een aantal medicamenten ter beschikking die de stoppoging van de patiŽnt zouden kunnen ondersteunen en geÔntegreerd kunnen worden in de MIS. Ter onderdrukking van de onthoudingsverschijnselen kan nicotine langs een andere dan de gebruikelijke weg worden toegediend (pleister, kauwgom, (zuig)tablet of inhalatievloeistof). Amfebutamon zou het onthoudingssyndroom beÔnvloeden en effectiever zijn dan de nicotineproducten. Geen van deze producten kan het stellen zonder de krachtige motivatie van de patiŽnt. Uiteindelijk raken patiŽnt en dokter gefrustreerd, als medicamenten de plaats gaan innemen van motivatie.

De wil gaat vůůr de pil